ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ชั่วคราว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.30 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย นพพล มาลีสุวรรณชัย อ่านต่อ»

ประกาศ !! แจ้งขอปิดระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

สปสช. ขอประกาศปิดให้บริการการเว็บไซต์ ระบบอุทธรณ์ออนไลน์ (www.audit.nhso.go.th) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 น. 
เพื่อทำการ Upgrade Software ซึ่งจะมีผลทำให้หน่วยบริการไม่สามารถ Log in เข้าใช้งานและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไ ...


โดย พรชัย คชาวุธากร (E-Claim) อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ชั่วคราว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว รวมถึงการส่งข้อมูลในระบบจาก eMA Client ของหน่วยบริการ ในช่วงเวลาดังกล่าว ...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.30 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ eMA ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้
              - การส่งไฟล์เวชระเบียนของหน่ ...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบการใช้งานของระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

ขอปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้ใช้งานระบบ eMA ระยะที่ 2 ทุกท่าน

          ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบการใช้งานของระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 1ุ6.30 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

...


โดย วิชิต เซี่ยงเห็น อ่านต่อ»