ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ขอหยุดระบบงาน EMA

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

เนื่องจากทาง IT สปสช จะมีแผนการย้ายระบบขึ้น Cloud ของระบบฐานข้อมูล ECLAIM ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการของระบบ ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบ EMA ที่อยู่ในฐานเดียวกันไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 21.00 น. จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. ขออภัยในความไม่สะด ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

Donwload คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2566

แจ้งการ Donwload  คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2566 สามารถ Download ได้ที่เมนู ดาวน์โหลด ในหมวด หนังสือ คู่มือ

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม ในวันพุธที่ 2๐ กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 20:00 - 24:00 น.

ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ร่วมกับฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและเครือข่าย มีความประสงค์จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ เกิดความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงขอหยุดการให้บริการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๑ ระบบ ในพุธที่ 2๐ กันยายน 2566 ตั้ ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

การดูรายงานผลและการทักท้วงผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (OP CA anywhere) STM 660202 และ 660301

                การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (OP CA anywhere)  STM 660202 และ 660301 หน่วยบริการสามารถเข้ามาดูผลการตรวจสอบเวชระเบียนและทักท้วงได้ตั้งแต่ วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2566

           &nb ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ขอปรับวันแจ้งผลการตรวจสอบและการทักท้วงของหน่วยบริการ กรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยนอก

อแจ้งปรับวันแจ้งผลการตรวจสอบและการทักท้วงของหน่วยบริการ กรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยนอก (OPAE, OP anywhere, OPBKK, ) จากเดิมที่หน่วยบริการสามารถเข้ามาดูผลการตรวจสอบเวชระเบียนและทักท้วงวันที่ 16-25 เมษายน 2566 เป็น วันที่ 18 - 27 เมษายน 2566 
        &n ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ประกาศ !!! แจังปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)

ประกาศ !!!

แจ้งปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 - 12.30 น.

 

 

 

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูลการให้บริการรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048)

      สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูล การให้บริการกรณีรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) สำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048) ตามหนังสือเวียนที่ 6.70/ว5302 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565

1. กรณีหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจ่ายและมีความประสงค ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

การดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) (ข้อมูลติด V 236-V256)

                                ในปี 2566  สำนักงานฯ จะมีการดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ statement 6602_02 เป็นต้นไป (ข้อมูลติด V ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

การ Update eMA Client เวอร์ชั่น 2.4.0.9

แจ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ eMA Client (Version 2.4.0.9)

รายละเอียดการปรับปรุง
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณีตรวจสอบก่อนจ่าย โดยเพิ่มตัวเลือกการยอมรับ VA และ ไม่ยอมรับตามผล VA
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณี OPCA : preaudit
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกข้อมูลที่ติด VA ของหน่วยบริการ


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

การดำเนินการกรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณี OPAE/ OP Anywhere ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด V) สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

            ในปี ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ได้มีการพัฒนาเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere)ให้สอดคล้องกับข้อมูลบริการในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกเงื่อนไขเดิม V๒๐๑ – V๒๐๗  และเริ่มด ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4.8.2)

รายละเอียดการแก้ไข eMA Client Version 2.0.4.8.2
- แก้ไขกรณีไม่สามารถแนบไฟล์เวชระเบียน OPLG
- แก้ไขกรณีหน่วยบริการไม่สามารถดึงข้อมูลในการแนบในรอบถัดไปได้

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»