เนื้อหาข่าว
แจ้งการปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์

เรียน ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์
        วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 จะทำการ Deploy ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
         
        ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ