เนื้อหาข่าว
ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

รายละเอียดการปรับรุง Version (V2.0.4)

1. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Pre Audit กรณีที่ติด (VA) สำหรับข้อมูลตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย

2. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Post Audit สำหรับข้อมูลตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย

3. แก้ปัญหาการแสดงรายการ กรณีที่หน่วยบริการมีการตรวจสอบมากกว่า 1 เรื่อง

4. แสดงสถานะล่าสุดของการส่งแฟ้มเวชระเบียน ตามที่หน่วยบริการได้นำส่ง

หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลด eMA Client Version (V2.0.4) ได้ที่ URL : https://audit.nhso.go.th/ema

หัวข้อ Download / โปรแกรม eMA / eMA_Setup_v2.0.4 FULL (สำหรับหน่วยบริการ)