เนื้อหาข่าว
แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. รพ.สต.บ้านซอโอ (07354) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 6 รายการ (Job No. JP02220006)

2. รพ.จิตเวชพิษณุโลก (41429) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 17 รายการ (Job No. JP02220006)

3. รพ.อนันต์พัฒนา-2 (11786) เขต 4 สระบุรี จำนวน 13 รายการ (Job No. JP04220006)

4. รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (2952) เขต 5 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ (Job No.JP05220005)

5. รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (12272) เขต 7 ขอนแก่น จำนวน 37 รายการ (Job No. JP07220006)

6. รพ.ขอนแก่น(10670) เขต 7 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ (Job No. JP07220006)

7. รพ.สุรินทร์ (10668) เขต 9 นครราชสีมา จำนวน 13 รายการ (Job No. JP09220006)

8. รพ.โขงเจียม (110945) เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 5 รายการ (Job No. JP10220006)

9. รพ.วารินชำราบ (210954) เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 4 รายการ (Job No. JP10220006)

10. รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (12290) เขต 12 สงขลา จำนวน 271 รายการ (Job No. JP12220006)

ทั้งนี้หน่วยบริการจะพบข้อมูล ติด V ใน Statement ของระบบ E-CLAIM แต่จะไม่พบข้อมูลดังกล่าวในระบบ eMA โดยสำนักงานจะส่งข้อมูลไปประมวลผลจ่ายค่าบริการฯ ต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้นี้ด้วย