เนื้อหาข่าว
เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

สปสช.ขยายเวลาการรับเอกสาร ดังนี้

V048 :Stm 65_07 ปรับขยาย ถึงวันที่ 5 กย. 65

V201-207 :Stm 6507_02 ปรับขยาย ถึงวันที่ 30 กย. 65

หากเกินกำหนดนี้ทางสปสช. จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ยืนยันการให้บริการเพื่อแก้ไขข้อมูล