เนื้อหาข่าว
การ Update eMA Client เวอร์ชั่น 2.4.0.9

แจ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ eMA Client (Version 2.4.0.9)

รายละเอียดการปรับปรุง
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณีตรวจสอบก่อนจ่าย โดยเพิ่มตัวเลือกการยอมรับ VA และ ไม่ยอมรับตามผล VA
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณี OPCA : preaudit
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกข้อมูลที่ติด VA ของหน่วยบริการ

การดำเนินการ
- ให้หน่วยบริการเปิดโปรแกรม eMA Client จากนั้นให้สังเกตุมุมขวาล่าง ระบบจะประมวลผลดาวโหลดการอัพเดตเวอร์ชั่นของ eMA Client ของท่าน ให้ท่านรอระบบดำเนินการติดตั้งตัวอัพเดตให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้งาน

โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ update ema client version 2.0.4.9 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป