ข้อมูลข่าว

ขอหยุดระบบงาน EMA

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

เนื่องจากทาง IT สปสช จะมีแผนการย้ายระบบขึ้น Cloud ของระบบฐานข้อมูล ECLAIM ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการของระบบ ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบ EMA ที่อยู่ในฐานเดียวกันไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 21.00 น. จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. ขออภัยในความไม่สะด ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

Donwload คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2566

แจ้งการ Donwload  คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2566 สามารถ Download ได้ที่เมนู ดาวน์โหลด ในหมวด หนังสือ คู่มือ

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม ในวันพุธที่ 2๐ กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 20:00 - 24:00 น.

ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม 
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ร่วมกับฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและเครือข่าย มีความประสงค์จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ เกิดความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงขอหยุดการให้บริการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๑ ระบบ ในพุธที่ 2๐ กันยายน 2566 ตั้ ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

การดูรายงานผลและการทักท้วงผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (OP CA anywhere) STM 660202 และ 660301

                การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร (OP CA anywhere)  STM 660202 และ 660301 หน่วยบริการสามารถเข้ามาดูผลการตรวจสอบเวชระเบียนและทักท้วงได้ตั้งแต่ วันที่ 16-25 พฤษภาคม 2566

           &nb ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ขอปรับวันแจ้งผลการตรวจสอบและการทักท้วงของหน่วยบริการ กรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยนอก

อแจ้งปรับวันแจ้งผลการตรวจสอบและการทักท้วงของหน่วยบริการ กรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยนอก (OPAE, OP anywhere, OPBKK, ) จากเดิมที่หน่วยบริการสามารถเข้ามาดูผลการตรวจสอบเวชระเบียนและทักท้วงวันที่ 16-25 เมษายน 2566 เป็น วันที่ 18 - 27 เมษายน 2566 
        &n ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ประกาศ !!! แจังปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)

ประกาศ !!!

แจ้งปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 - 12.30 น.

 

 

 

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูลการให้บริการรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048)

      สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีข้อมูล การให้บริการกรณีรายการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม (Instrument) สำหรับข้อมูลผู้ป่วยใน (IP) ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนจ่าย (ข้อมูลติด Verify - V048) ตามหนังสือเวียนที่ 6.70/ว5302 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565

1. กรณีหน่วยบริการที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนจ่ายและมีความประสงค ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

การดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) (ข้อมูลติด V 236-V256)

                                ในปี 2566  สำนักงานฯ จะมีการดำเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรฯ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (/OPCA Anywhere) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ statement 6602_02 เป็นต้นไป (ข้อมูลติด V ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

การ Update eMA Client เวอร์ชั่น 2.4.0.9

แจ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพ eMA Client (Version 2.4.0.9)

รายละเอียดการปรับปรุง
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณีตรวจสอบก่อนจ่าย โดยเพิ่มตัวเลือกการยอมรับ VA และ ไม่ยอมรับตามผล VA
- เพิ่มการรองรับการแนบไฟล์เอกสารกรณี OPCA : preaudit
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียกข้อมูลที่ติด VA ของหน่วยบริการ


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

การดำเนินการกรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกกรณี OPAE/ OP Anywhere ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (ข้อมูลติด V) สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

            ในปี ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ได้มีการพัฒนาเงื่อนไขการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere)ให้สอดคล้องกับข้อมูลบริการในปัจจุบัน จึงขอยกเลิกเงื่อนไขเดิม V๒๐๑ – V๒๐๗  และเริ่มด ...


โดย ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์ อ่านต่อ»

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4.8.2)

รายละเอียดการแก้ไข eMA Client Version 2.0.4.8.2
- แก้ไขกรณีไม่สามารถแนบไฟล์เวชระเบียน OPLG
- แก้ไขกรณีหน่วยบริการไม่สามารถดึงข้อมูลในการแนบในรอบถัดไปได้

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการออกรายงานและทักท้วง Stm 65_07 

ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการเข้ามาออกรายงานและทักท้วง กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ (OPAE/OP Anywhere) STM650701 และรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม STM6507 ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211 (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-211  (ขยายเวลาครั้งที่ 2)

สำนักงานฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการแนบเอกสารหลักฐาน 
V201-207 statement 6507_01 กรณีอุบัติเหตุุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ
V208-211 statement 6508_01 กรณีผู้ป่วยนอกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตั ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

เรื่อง ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V048 และ V201-207

สปสช.ขยายเวลาการรับเอกสาร ดังนี้

V048 :Stm 65_07 ปรับขยาย ถึงวันที่ 5 กย. 65

V201-207 :Stm 6507_02 ปรับขยาย ถึงวันที่ 30 กย. 65

หากเกินกำหนดนี้ทางสปสช. จะถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ยืนยันการให้บริการเพื่อแก้ไขข้อมูล

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง

แจ้งยกเลิกข้อมูลที่ไม่ผ่าน Verify รอบ STMT 6508_OP_01 ประเภท “บริการ OP กทม. : ตรวจสอบก่อนจ่าย” (รหัส V208-V211) ครั้งที่ 1 ของ หน่วยบริการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. รพ.สต.บ้านซอโอ (07354) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 6 รายการ (Job No. JP02220006)

2. รพ.จิตเวชพิษณุโลก (41429) เขต 2 พิษณุโลก จำนวน 17 รายการ (Job No. JP ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศขยายเวลาแก้ไขติด V201-207

         ตามที่ได้มีการแจ้งให้หน่วยบริการแนบเอกสารแก้ไขติด V201-207 กรณี OP ของ STM OP 6507_01 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2565 เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบใหม่ หน่วยบริการอาจมีปัญหาเรื่องการรับทราบข้อมูล หรือการลงโปรแกรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สปสช.จึงขอขยายเวลาการรับเอกสารดังกล่าวถ ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

ประกาศ การปรับปรุงโปรแกรม eMA Client Version (V2.0.4)

รายละเอียดการปรับรุง Version (V2.0.4)

1. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Pre Audit กรณีที่ติด (VA) สำหรับข้อมูลตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย

2. รองรับการส่งแฟ้มเวชระเบียน Post Audit สำหรับข้อมูลตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย

3. แก้ปัญหาการแสดงรายการ กรณีที่หน่วยบริการมีก ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

!!!ด่วนที่สุด!!! แนวทางการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลติดเงื่อนไข Verify data กรณี ข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและการเบิก Instrument สำหรับหน่วยบริการ

..การแก้ไขติด V201-207 กรณี OP เปิดให้แนบไฟล์ของ STM OP 256507_01 แรกก่อน จนถึงวันที่ 18 สค.65. นี้ 
..ส่วน  กรณี V048 รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม เปิดระบบให้แนบไฟล์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 สค.65 โดยขอให้ตรวจสอบการติด VA OP/IP STM 256507_01 และจัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนด
โดยสามารถ Download ไฟล์ eMA Client เพื่อแนบไฟล์หลักฐานได ...


โดย อัครรัฐ หย่างไพบูลย์ อ่านต่อ»

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

ประกาศแนวทางการดำเนินการ สำหรับหน่วยบริการ ที่มีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กรณีข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกและรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (กรณีติด Verify รหัส V048, รหัส V201- V216)

เนื้อหา: 

1. ให้ดำเนินการ ตาม หนังสือแจ้งเวียน ที่ สปสช. 6.70/ว.5302 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

2. หน่วยบริการ/สถานพย ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์

เรียน ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการอุทธณ์
        วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 จะทำการ Deploy ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
         
        ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ทีมพัฒนาระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Medical Audit : eMA) ระยะที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการตรวจสอบเวชระเบียนได้อย่างครบวงจร 

สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายชดเชยและระบบการเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามกำหนดก ...


โดย ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ อ่านต่อ»

วิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        ทางทีมได้ดำเนินการจัดทำวิธีการปรับปรุงรายงานใน Auditrogram ไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด หัวข้อ โปรแกรม Auditprogram

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

แจ้งการปรับปรุง Auditrogram Version 20.19

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

         ทางทีมงานได้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม Auditrogram Version 20.19 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงรายงานการตรวจสอบก่อนการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช.

2. ปรับปรุงการส่งออกข้อมูลมายัง สปสช. 

 

...


โดย ปราโมทย์ วงศ์ประสาร อ่านต่อ»

Username และสิทธิ์ในการเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์

Download >> แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ AUDIT_ONLINE

# ผู้ขออุทธรณ์ในระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

# User ท่านใดที่เคยมี Username เข้าระบบ e-Claim หรือ MRA แล้ว สามารถใช้ Username นั้นมาเข้าระบบอุทธรณ์ออนไลน์ได้ ...


โดย อ่านต่อ»