เนื้อหาข่าว
ประกาศ !!! แจังปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)

ประกาศ !!!

แจ้งปรับปรุงระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 - 12.30 น.